Osaava talouden asiantuntijayritys.

Meillä on näkemystä pintaa syvemmältä.

Kirjanpito

Lakisääteinen kirjanpito: Yhtiön toiminnan tukipilarin muodostaa kirjanpitopalvelu, joka kattaa asiakkaiden kuukausittaisen kirjanpidon hoitamisen aina tilinpäätökseen ja veroilmoitukseen asti. Kuukausittaiseen palveluun kuuluvat kirjanpitoon liittyvien lakisääteisten velvoitteiden, kuten arvonlisäveron laskeminen ja ilmoittaminen  määräaikojen mukaan sekä muu kuukausittainen kirjanpidollinen työ.  Lakisääteisenkin kirjanpitopalvelumme lähtökohta on, että asiakaamme eivät näkisi kirjanpitoa vain viranomaisia varten tehtävänä pakollisena kulueränä, vaan palvelumme avulla se toimisi yhtenä yrittäjän ja johdon strategisena työvälineenä.

Syventävä kirjanpito: Tavoitteena on nähdä pintaa syvemmälle ja porautua tarkemmin yrityksen tunnuslukuihin. Palvelussa tuotetaan sovituin aikavälein kuukausittaiset välitilinpäätökset sovitulla tarkkuudella ja lajuudella. Palvelussa asiakas voi hyödyntää NetTikonin sähköisiä myynti- ja ostolaskujen käsittelyä. Kaiken kaikkiaan ollaan lähellä reaaliaikaista kirjanpitoa.

Operatiivinen laskentatoimi:

  • budjetointi
  • kassavirtalaskelmat
  • rahoituslaskelmat
  • kannattavuuden seuranta eri menetelmin

Tilinpäätös:  Tilinpäätöksen laadinta ja aineiston toimittaminen tilintarkastajalle. Tilinpäätös sisältää myös verosuunnittelun, jossa otetaan huomioon yhtiön tarpeiden lisäksi myös yrittäjä-omistajan tarpeet.